ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วริษฐ์ คำลือ
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเขตพื้นที่เตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ของอุทยานแห่งชาติแม่ตระไคร้ ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = The Management of the national park preparation areas of the Maetakhrai National Park, Mae Tha Sub-district, Mae On District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน;การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน;อุทยานแห่งชาติแม่ตระไคร้
จำนวนหน้า ฏ, 158 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 108-112
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554