ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Supaporn Junbuathong
ชื่อเรื่อง Utilization of male sterility for hybrid rice production = การใช้เรณูเป็นหมันเพื่อผลิตข้าวลูกผสม
หัวเรื่อง Hybrid rice;Rice -- Breeding
จำนวนหน้า 142 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2006
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Agronomy
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Agronomy)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 129-140
ภาษา English
ปีการศึกษา 2006