ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พระพิชิตชัย มิพิมล
ชื่อเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรชุมชนของกลุ่มอนุรักษ์ป่าเวียงด้ง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม = Learning exchanges for community environmental conservation of Wiandong forest conservation group Wing sub-district, Fang district, Chiang Mai province
หัวเรื่อง การอนุรักษ์ป่าไม้ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน;ทรัพยากรธรรมชาติ -- ฝาง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า 139 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [128]- 130
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551