ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จริยา ตันจันทร์พงศ์
ชื่อเรื่อง การจัดการของเสียในการผลิตกระดาษสา : กรณีศึกษาบ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Waste management in Sa paper production: a case study of Ton Pao Village, Ton Pao Sub-District, San Kamphaeng district, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การจัดการของเสีย -- สันกำแพง (เชียงใหม่);กระดาษสา;บ้านต้นเปา (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ก-ฐ, 139 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [108]-110
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547