ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นาตยา หวาเกตุ
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมไฟป่าบ้านปางป่าคา ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in forest fire control at Ban Pangpaka, Mae Ram subdistrict, Mae Rim district, Chiang Mai province
หัวเรื่อง ไฟป่า -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- แม่ริม (เชียงใหม่);ไฟป่า -- การควบคุมและป้องกัน
จำนวนหน้า ญ, 117 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [104]-107
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551