ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วีระยุทธ เชื้อไทย
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการบริหารเครือข่ายเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการเลี้ยงแพะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ = Development of commercial management of goat entrepreneur network in three Southern Border Provinces
หัวเรื่อง เกษตรกร -- การรวมกลุ่ม;เครือข่ายสารสนเทศ;ผู้ประกอบการ;ฟาร์มแพะ -- ไทย (ภาคใต้);แพะ -- การเลี้ยง;พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จำนวนหน้า ฏ, 70 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง))-- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 62-63
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551