ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สิรินาถ เทียนวิจิตร
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของการอำนวยความสะดวกทางการค้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้ใช้บริการของด่านศุลกากรการท่าอากาศยานเชียงใหม่ = Impacts of electronic trade facilitation on customers at Chiang Mai Airport Customs House
หัวเรื่อง การอำนวยการวางแผนและควบคุม;พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์;พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- ภาษี;ภาษี -- เชียงใหม่;ภาษีศุลกากร;ไทย (ภาคเหนือ) -- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
จำนวนหน้า ฐ, [57] แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง))-- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [56]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551