ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ฟ้าใส เสนาธรรม
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของการยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล : กรณีศึกษาตำบลบ้านปิ่น อำเภอลอง จังหวัดแพร่ = Impact of the merging of Tambon Administrative Organizations into Tambon Municipality : A case study of Tambon Ban Pin, Amphoe Long, Changwat Phrae
หัวเรื่อง เทศบาลตำบลบ้านปิน -- ลอง (แพร่);องค์การบริหารส่วนตำบล -- ลอง (แพร่). ตำบลบ้านปิน;องค์การบริหารส่วนตำบล -- การบริหาร
จำนวนหน้า ฎ, 96 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 85-87
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551