ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชญาณิศา เกตุแก้ว
ชื่อเรื่อง กระบวนการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านแม่เจดีย์ใหม่ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Management process of community forest : a case study of Mae Chedi Mai Sub-district, Wiang Pa Pao District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ชุมชนบ้านแม่เจดีย์ใหม่ (เชียงราย);การจัดการป่าไม้ -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย);ป่าชุมชน -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
จำนวนหน้า ฎ, 85 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 75-77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556