ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทัศน์วรรณ พละปัญญา
ชื่อเรื่อง ธรรมาภิบาลกับการจัดการขยะของเทศบาลตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Good governance and solid waste management of Nong Chom Municipality, San Sai District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การบริหารรัฐกิจ -- เชียงใหม่;ธรรมรัฐ;บรรษัทภิบาล;พุทธศาสนากับการบริหารรัฐกิจ;การบริหารรัฐกิจ -- แง่ศีลธรรมจรรยา
จำนวนหน้า ก-ฏ, 85 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 72-73
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551