ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นวลศรี ลิขิตอนุรักษ์
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมืองกับพฤติกรรมการเลือกตั้งของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Relationship between political culture and voting behaviors of Chiang Mai University Students
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา -- พฤติกรรม;วัฒนธรรมทางการเมือง -- เชียงใหม่;การเลือกตั้ง
จำนวนหน้า ฎ, 72 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 62-64
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554