ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิชานท์ สิงหพุทธางกูร
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ = A Comparative study of administrative productivity among state, autonomous, and Private Universities : A Case study of Chiang Mai University, Mae Fah Luang University, and Assumption University
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การบริหาร;มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การบริหาร;มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- การบริหาร;มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ;มหาวิทยาลัยเอกชน
จำนวนหน้า ฎ, 185 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 168-170
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551