ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิสุทธิ์ วัฒนกิตติ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพิมพ์เพื่อการเลือกตั้งในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing customers' decision on selection of publishing companies for election campaign in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรงพิมพ์ -- เชียงใหม่;แผ่นโฆษณาการเมือง
จำนวนหน้า ฑ, 125 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 116-117
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556