ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วีระเวช ลีฬหะบำรุง
ชื่อเรื่อง ดุลพินิจของผู้พิพากษาในการรับฟังพยานบุคคลในคดีข่มขืนกระทำชำเรา : กรณีศึกษาศาลจังหวัดในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 = The discretion of the judge in admitting witness evidence in rape case : A case study of provincial court under the Region 5 Chief Justice Office
หัวเรื่อง สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 5;พยานหลักฐาน;ศาล;ผู้พิพากษา -- ไทย (ภาคเหนือ);การข่มขืน
จำนวนหน้า ฎ, 127 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 116-117
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549