ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จงศักดิ์ ผดุงทรัพย์
ชื่อเรื่อง มาตรฐานการกำหนดโทษ (ยี่ต๊อก) กับความเป็นอิสระของผู้พิพากษา : กรณีศึกษาคดีลักทรัพย์ = The Standard of punishment (Yi Tok) and the independence of the judge : A case study of larceny
หัวเรื่อง ผู้พิพากษา -- เชียงใหม่;ลักทรัพย์ -- เชียงใหม่;การลงโทษ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฌ, 120 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 113-114
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549