ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุธิดา สุวรรณกันธา
ชื่อเรื่อง ความท้าทายของจังหวัดเชียงใหม่ต่อการเป็นนครศูนย์กลางการประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขงและเอเชียใต้ = Challenges of Chiang Mai Province to be Hub of MICE City in Greater Mekong Sub-Region and BIMSTEC Countries
หัวเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- เชียงใหม่;เชียงใหม่ -- ภาวะสังคม;เชียงใหม่ -- ภาวะเศรษฐกิจ;อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
จำนวนหน้า ฐ, 112 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 101-106
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554