ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธนาธิศย์ หงษ์ทอง
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาคมในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Civil participation in operation of local government : a case study of Choeng Doi Tambon Municipatity Organization, Amphoe Doi Saket, Changwat Chiang Mai
หัวเรื่อง เทศบาลตำบลเชิงดอย;การปกครองท้องถิ่น -- การมีส่วนร่วมของประชาชน;การปกครองท้องถิ่น -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่). ตำบลเชิงดอย
จำนวนหน้า ฌ, 87 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [77]-79
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552