ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศรชัย วรานิชสกุล
ชื่อเรื่อง การใช้อำนาจของศาลอุทธรณ์ ภาค 5 ในการตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น = Exertion of the Court of Appeal Region 5 administrative power in local council and administrative members
หัวเรื่อง ศาลอุทธรณ์ ภาค 5;ศาลอุทธรณ์;ศาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ญ, 89 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [74]-75
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552