ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เวียง ขวัญอ้นอินทร์
ชื่อเรื่อง จุดแข็งและจุดอ่อนของการให้ผู้มีอาชีพให้เช่าหลักทรัพย์ในการเสนอขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยต่อศาล: กรณีศึกษาในศาลจังหวัดเชียงใหม่ = Strength and weakness of allowing property rental entrepreneurs to stand surely for provisional release of the accused or defendants: a case study of the Chiang Mai Province Court
หัวเรื่อง หลักทรัพย์;ผู้ต้องหา;ศาล -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ฌ, 103 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [72]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549