ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ลัดดา ปันแดง
ชื่อเรื่อง การปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดของโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดเชียงใหม่ จากผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2551 = Adjustment of the hotels and resorts' marketing strategies in Chiang Mai Province resulted from the 2008 economy crisis
หัวเรื่อง วัฏจักรธุรกิจ -- เชียงใหม่;เศรษฐกิจตกต่ำ -- พ.ศ. 2551 -- ไทย;โรงแรม -- เชียงใหม่;สถานตากอากาศ -- เชียงใหม่;การจัดการตลาด
จำนวนหน้า ฏ, 81 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [70]-71
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552