ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กุลพล อมตอาชาชัย
ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลของการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย : กรณีศึกษาบริเวณผาดำและน้ำตกแม่สา = Effectiveness of asset capitalization in Doi Suthep-Pui National Park: a case study of Pha Dam and Mae-Sa Waterfalls areas
หัวเรื่อง ทรัพย์สิน;อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
จำนวนหน้า ก-ฎ, 88 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [67]-68
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549