ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิวาพร ไชยพุฒ
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลุ่มน้ำ : กรณีศึกษาชุมชนลุ่มน้ำแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in watershed management : a case study of Mae Kuang Watershed Community, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การจัดการลุ่มน้ำ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, [75] แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [66]-70
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555