ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นภาพร ยามศิริ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่เป็นเหตุจูงใจในการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ = Factors motivating the people in voting for members of parliament in constituency 1, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่;สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- เชียงใหม่;การจูงใจ (จิตวิทยา)
จำนวนหน้า [69] แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [62]-64
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549