ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อาทิตยา จำรูญจันทร์
ชื่อเรื่อง ความยากจนกับการพัฒนาประชาธิปไตย : กรณีศึกษาตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Poverty and democracy development : a case study of Mae Fack Sub-District, San Sai District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ความยากจน -- สันทราย (เชียงใหม่). ตำบลแม่แฝก;ประชาธิปไตย
จำนวนหน้า ฎ, 71 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [60]-61
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551