ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อุดม สุวิทย์ศักดานนท์
ชื่อเรื่อง ปัญหาความทับซ้อนระหว่างการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ = Problems of overlapping administration between the Provincial Administrative Organization and Tambon Administrative Organizations in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบล -- เชียงใหม่;องค์การบริหารส่วนจังหวัด -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ฎ, 63 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [52]-53
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549