ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทนงศักดิ์ วีระ
ชื่อเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและความสามารถในการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชนในอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = Preferable characters of provincial administrative organization council members and their capacity to solve problems according in people's needs in Doi Tao District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัด;ดอยเต่า (เชียงใหม่) -- ประชากร
จำนวนหน้า ก-ฎ, 94 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [52]-53
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549