ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Choosak Nithikathkul
ชื่อเรื่อง A Survey of the metacercarial trematodes, haplorchis taichui and stellantchasmus falcatus in freshwater fish in some reservoirs in Chiang Mai and Chiang Rai Provinces and co-infection in vivo = การสำรวจพยาธิใบไม้ Haplorchis taichui และ stellantchasmus falcatus ระยะติดต่อในปลาน้ำจืด บางแหล่งน้ำในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย และการติดเชื้อพยาธิใบไม้ทั้งสองชนิดในสัตว์ทดลอง
หัวเรื่อง Parasites;Trematoda
จำนวนหน้า xvii, 114 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biodiversity and Ethnobiology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Biodiversity and Ethnobiology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 73-83
ภาษา English
ปีการศึกษา 2008