ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กฤติพงศ์ จูเปาะ
ชื่อเรื่อง คุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้นำชุมชนที่สูง : การศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย = Desire characteristice of community hill tribe leaders : a comparative study of ethnic groups in Mae Suai District, Chiang Rai Province
หัวเรื่อง ผู้นำชุมชน -- แม่สรวย (เชียงราย);ภาวะผู้นำ;กลุ่มชาติพันธุ์ -- แม่สรวย (เชียงราย)
จำนวนหน้า ฏ, 167 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [155]-156
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552