ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Xuelian, Liu
ชื่อเรื่อง The Cross-culture customer knowledge management process model for local hospitality in western China = แบบจำลองกระบวนการจัดการความรู้ลูกค้าวัฒนธรรมต่างสังคมสำหรับโรงแรมท้องถิ่นในสาธารณรัฐประชาชนจีน Liu Xuelian
หัวเรื่อง Knowledge management;hotel -- china;Intercultural communication
จำนวนหน้า m, 221 : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Knowledge Management
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Knowledge Management)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 191-200
ภาษา English
ปีการศึกษา 2014