ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พรรคริน ลังกาพินธุ์
ชื่อเรื่อง การคุ้มครองสิทธิเด็กตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา : กรณีศึกษาจังหวัดลำพูน = Children rights protection from criminal justice: a case study of Lumphun Province
หัวเรื่อง กระบวนการยุติธรรม -- ลำพูน;กระบวนการยุติธรรมทางอาญา -- ลำพูน;สิทธิเด็ก
จำนวนหน้า ก-ฎ, 166 แผ่น : แผนภาพ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [126]-127
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547