ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรเชษฐ์ ไชยวงค์
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษาการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตรงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Election behavior of people at local level: a case study of chief executive of the tambon administrative organization direct election of Thung Ruang Thong Tambon Administrative Organization, Amphoe Mae Wang, Changwat Chiang Mai
หัวเรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบล -- แม่วาง (เชียงใหม่);การเลือกตั้ง;นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวนหน้า ก-ซ, 134 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [125]-127
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549