ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธัญ นพรัตน์ไกรลาศ
ชื่อเรื่อง ความต้องการบริการรถรับส่งนักเรียนในเขตเมืองเชียงใหม่ของนักเรียนระดับประถมศึกษา = Demand for school bus service for primary school pupil in Chiang Mai City
หัวเรื่อง อุปสงค์;บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์);รถประจำทาง;นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฌ, 56 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง )) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 44-45
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552