ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุรศักดิ์ แสงแก้ว
ชื่อเรื่อง การปรับตัวของร้านค้าปลีกท้องถิ่นด่อการขยายตัวของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Adaptations of local retailers from the impacts of superstores in Mae Hong Son Provincce
หัวเรื่อง ร้านค้าปลีก -- แม่ฮ่องสอน;ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่;การตลาด;ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ -- ผลกระทบต่อสังคม
จำนวนหน้า ฏ, 113 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า 97-99
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555