ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Piyanart Chatiketu
ชื่อเรื่อง Team performance indicators for a Thai health-promoting organization : A case study of the sweet enough network = ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของทีมสำหรับองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ ไทย: กรณีศึกษาเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน
หัวเรื่อง Health promotion;Child care
จำนวนหน้า xvi, 306 p. : ill, tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2011
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Filed of Knowledge Management
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy in(Knowledge Management)) -- Chiang Mai University;Bibliography : p. 274-287;Chiang Mai University. Graduate School
ภาษา English
ปีการศึกษา 2011