ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุทัตตา เปล่งสิริโสภา
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมของลูกค้าในการใช้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารไทยพาณิชย์ภายใต้ความรับผิดชอบของเขตท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ = Customers' behavior in using housing loan of Siam Commercial Bank, under responsibility Tha Phae Area, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ธนาคารไทยพาณิชย์;พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 67 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 59-60
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555