ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พัชรีวรรณ เจริญไชย
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์งบประมาณและฐานะทางการเงินของเทศบาลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Budget and revenue analysis of Suthep Sub-district Municipality, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง งบประมาณ -- การวิเคราะห์;เทศบาลตำบล -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ด, 127 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 125-127
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555