ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เพียงพร คำมูล
ชื่อเรื่อง เส้นทางวัฒนธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่-ลำพูน เพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม = The Cultural ancient route along Chiang Mai-Lamphun road for learning and cultural tourism
หัวเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- เชียงใหม่;การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- ลำพูน;โบราณสถาน -- เชียงใหม่;โบราณสถาน -- ลำพูน
จำนวนหน้า ต, 162 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- (การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 155-157
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557