ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรกัญญา อินทะวงค์
ชื่อเรื่อง การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ = The Management for efficiency cultural learning and tourism of Wiang Kum Kam, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง เวียงกุมกาม (เชียงใหม่);การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- เชียงใหม่;การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
จำนวนหน้า ณ, 148 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- (การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 145-148
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557