ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อุษณีษ์ ปัญจมาตย์
ชื่อเรื่อง การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตงานหัตกรรมไม้ของผู้ประกอบการในตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = The Environmental quality management in woodcarving process of the entrepreneurs in Nong Kwai sub-district, Hang Dong district, Chiang Mai province
หัวเรื่อง ไม้;การจัดการสิ่งแวดล้อม -- หางดง (เชียงใหม่). ตำบลหนองควาย;สิ่งแวดล้อม;หัตถกรรม -- หางดง (เชียงใหม่). ตำบลหนองควาย
จำนวนหน้า 128 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 105-108
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549