ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วลัยลักษณ์ คำลอ
ชื่อเรื่อง การค้นพบสินค้าผ่านคำแนะนำที่สร้างจากความคิดเห็นผู้ใช้ = Product discovery via recommendation based on user comments
หัวเรื่อง การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์;พฤติกรรมผู้บริโภค;การซื้อสินค้า;สินค้า
จำนวนหน้า ญ, 103 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)) --มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า 95-97
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558