ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิศาล จารุวุฒิพงค์
ชื่อเรื่อง การจัดการพื้นที่ใช้สอยของอาคารเรียนและปฏิบัติการในแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาเทคนิคลำปาง = Functional area usage management of school building for construction technology department Lampang Technical College
หัวเรื่อง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง -- อาคาร;อาคารเรียน;การจัดการอาคาร;การวางผังอาคาร;ผังบริเวณ;การคำนวณเนื้อที่;ห้องเรียน
จำนวนหน้า ฏ, 117 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บํณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 94-95
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา บํณฑิตวิทยาลัย 2557