ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วสันต์ ตันติวรวิทย์
ชื่อเรื่อง ปริมาณวัสดุก่อสร้างต่อหน่วยสำหรับงานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กของหน่วยงานราชการ = Unit quantities of construction material in reinforced concrete government buildings
หัวเรื่อง การก่อสร้าง -- การประมาณราคา;การก่อสร้างคอนกรีต;การก่อสร้าง;อาคาร -- การก่อสร้าง;วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
จำนวนหน้า ฏ, 171 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 62
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555