ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง คมศักดิ์ แดนทอง
ชื่อเรื่อง การประเมินทางเลือกการลงทุนสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยในเขตเมือง จ.เชียงใหม่ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ = Evaluation of investment options for residential projects in Chiang Mai by using spatial analysis คมศักดิ์ แดเนทอง
หัวเรื่อง การลงทุน -- เชียงใหม่;ที่อยู่อาศัย -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฑ, [151] แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 100-101
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554