ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มงคล เครือศรี
ชื่อเรื่อง การประเมินความคุ้มทุนของโครงการป้องกันน้ำท่วมชุมชน : กรณีศึกษาโครงการฝายยางหนองสลึก จังหวัดลำพูน = Consumers behavior in purchasing goods and services from convenience stores in Saraphi District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โครงการฝายยางหนองสลีก;อุทกภัย -- ลำพูน;อุทกภัย -- การป้องกันและควบคุม
จำนวนหน้า ซ, [113] แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [102]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554