ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมเกียรติ น่วมนา
ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการจัดการตารางการผลิตหลักสำหรับเมมเบรนสวิตช์ = Development of master production schedule program for membrane switch
หัวเรื่อง การควบคุมการผลิต -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์;สินค้า -- การผลิต;โปรแกรมคอมพิวเตอร์;หลวงพระบาง -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
จำนวนหน้า ฑ, 120 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 79-80
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555