ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรชัย ชาบำเหน็จ
ชื่อเรื่อง การลดของเสียในกระบวนการประกอบแขนจับของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยใช้เทคนิคซิกซ์ซิกม่า = Waste reduction in arm-coil assembly process of hard disk drive slider using six sigma techniques
หัวเรื่อง การควบคุมการผลิต;การควบคุมกระบวนการผลิต;การควบคุมคุณภาพ;ซิกซ์ซิกมา (มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ)
จำนวนหน้า ฐ, 123แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 106
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558