ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อดิศร มาลา
ชื่อเรื่อง การลดของเสียประเภทความลึกของร่องหักแบ่งงานในกระบวนการปั๊มขึ้นรูปแผ่นเซรามิคซับสเตรทโดยใช้เทคนิคซิกซ์ซิกม่า = Snap depth defect reduction in punching process of ceramic substrate sheet production by six sigma techniques
หัวเรื่อง อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา -- การควบคุมการผลิต;อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา -- การควบคุมคุณภาพ;วัสดุเซรามิก -- การควบคุมการผลิต;การควบคุมการผลิต;ซิกซ์ซิกมา (มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ)
จำนวนหน้า ด, 110แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 101
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558