ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Thanittha Samerjai
ชื่อเรื่อง Synthesis of platinum-loaded tungsten oxide nanoparticles and their applications = การสังเคราะห์อนุภาคนาโนทังสเตนออกไซด์ที่เจือด้วยแพลทินัมและการประยุกต์
หัวเรื่อง Nanoparticles;Tungsten oxides;Platinum
จำนวนหน้า xxvii, 200 p. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate school, Chiang Mai University, 2013
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Nanoscience and Nanotechnology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy(Nanoscience and Nanotechnology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 142-162
ภาษา English
ปีการศึกษา The school 2013