ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภักดี พัฒนเจษฎา
ชื่อเรื่อง กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้สครัมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ภายใต้สิ่งแวดล้อมจริง = A case study on applying scrum to a real-environment software development
หัวเรื่อง ซอฟต์แวร์;การจัดการฐานข้อมูล
จำนวนหน้า ฌ, 47แผ่น : ภาพประกอบ,ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 42
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555