ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เรวดี วังษา
ชื่อเรื่อง การทรุดตัวของชั้นดินเหนียวไม่เอกพันธุ์เกือบอิ่มตัวภายใต้น้ำหนักบรรทุกที่ขึ้นกับเวลา = Settlement of nearly saturated nonhomogeneous clay layer under time-dependent load
หัวเรื่อง ถนน -- การออกแบบและการสร้าง;ดินเหนียว -- การวิเคราะห์;วิศวกรรมโยธา
จำนวนหน้า ณ, 101 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 38
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555